Up

2. Odluke o izboru i Odluke o dodjeli ugovora

Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku robe male vrijednosti - poslovna propagandna galanterija
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku računarske opreme
Odluka o zakljucenju direktnog sporazuma za nabavku tonera
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma-hitna opravka vodovodnih instalacija
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku male vrijednosti - nabavka sjedalica za stolice
Odluka o zakljucenju direktnog sporazuma-nabavka dva hard diska
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku slušalica za potrebe funkcioniranja opreme za simultarno prevođenje
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku metalnih znački/plaketa sa logom Centra
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štamparskih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskih goriva, tečnosti, maziva i autokozmetike za službene automobile Centra
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku roba male vrijednosti - nabavka jednog kafe aparate za potrebe JU CEST F BiH
ODLUKA O ZAKLJUČENJU DIREKTNOG SPORAZUMA ZA NABAVKU USLUGA HITNE POPRAVKE VODOVODNIH KANALIZACIJSKIH INSTALACIJA U ZGRADI JU CEST F BIH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku usluga tehničkog pregleda za potrebe službenih vozila JU CEST F BiH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku usluga popravke i održavanja službenih vozila JU CEST F BiH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku usluga internet pristupa 200/6 Mbps za potrebe JU CEST F BiH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku ljetnjih auto guma za potrebe službenog vozila JU CEST FBIH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja od automobilske odgovornosti i automobilskog kaska i kombinovanog kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja sa uključenjem smrti zbog bolesti
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku vulkanizerskih usluga za potrebe službenih vozila JU CEST F BiH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku usluga popravke i puštanja u rad vatrodojavnog sistema na zgradi JU CEST F BiH
 
 
Powered by Phoca Download

Konkurs za izbor i imenovanje edukatora Centra

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2018.godinu

Prijava

Go to top