Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH domaćin i primjer dobre prakse sudijama iz Ukrajine.

 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i Atlanska inicijativa će periodu od 11.-17. novembra 2016.godine  biti domaćin studijskoj posjeti Nacionalne škole sudija iz Ukrajine i predstavnika Udruženja „La Strada“. 

Razlog posjete je uspješna petogodišnja  implementacija projekta „Rod i pravosuđe“ koji Centar realizuje sa Atlantskom inicijativom i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), a koji se provodi i u Ukrajini. U toku realizacije projekta Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH prepoznat je kao primjer dobre prakse u edukacijama pravosuđa o pitanjima rodne ravnopravnosti i nasilja u porodici. 

Sudije iz Ukrajine posjetiće Centar i prisustvovati edukaciji sudija iz BiH, kako bi uspješnu metodologiju prenošenja znanja usvojili i primjenili u edukaciji sudija Ukrajine.

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top