Delegacija Nacionalne škole sudija iz Ukrajine i predstavnika Udruženja „La Strada“ posjetila je Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, u okviru zvanične posjete Bosni i Hercegovini.

Ispred Centra, članove delegacije pozdravio je Davor Trlin, viši stručni saradnik. Na sastanku su ukrajinskim kolegama predočeni aspekti organizacije i funkcionisanja Centra, kao i neki segmenti organizacije pravosudnog sistema u BiH. 

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Atlantske inicijative i Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), pa je poseban osvrt sačinjen na edukacije iz domena zabrane diskriminacije po osnovu pola i roda, te zaštite od nasilja u porodici, koje Centar već pet godina uspješno realizuje u saradnji sa navedenim partnerima, u okviru implementacije projekta „Rod i pravosuđe“.

Članovima delegacije su pokazane prostorije zgrade Centra, posebno sale za obuku i biblioteka. 

Ukrajinske sudije će u srijedu, 16. 11. prisustvovati seminaru „Sudska etika i rodne predrasude u pravosuđu“, koju zajednički organizuju Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH, Atlantska inicijativa i DCAF.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top