Ambasador Vijeća Evrope, NJ.E. Drahoslav Stefánek posjetio je danas (14.2.) Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (Centar) i tom prilikom održao sastanak sa direktorom Centra, gosp. Arbenom Murtezićem.

Direktor Murtezić je obavijestio NJ.E. gospodina Stefáneka o trenutnim izazovima u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija i izrazio odlučnost da edukacije budu okosnica profesionalnog i neovisnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini koje će svim građanima obezbijediti zaštitu ljudskih prava i jednakost u skladu sa najvišim standardima. 

 

 

Usaglašen je stav da sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju ključni aspekt razvoja demokratskog društva u Bosni i Hercegovini, te je razvoj standarda u ovoj oblasti bitan aspekt u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Teme razgovora bile su i: dosadašnja i buduća podrška Vijeća Evrope Centru, kao i projekti koji se trenutno realizuju.  

 

 

Povod posjete bilo je potpisivanje Ugovora o donaciji u okviru Projekta "Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj  Evropi“, koji provodi Vijeće Evrope uz finansijsku podršku Evropske unije u šest zemalja regiona, a kojim će se omogućiti poboljšanje primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti slobode izražavanja, u svakodnevnom radu pravosuđa, kroz interpretaciju i primjenu zakona, u skladu sa evropskim standardima.

Nakon sastanka, upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o donaciji i izjave za medije. 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top