Realizacijom  Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017 godinu, 30. i 31. marta/ožujaka 2017. godine  realizirana je radionica na temu “Uviđaj u forenzičko kriminalističkim istragama”. 

U saradnju sa predstavnicima policijskih agencija, Federalne uprave policije, Centra za forenzička vještačenja i istraživanja, Uprave policije Kantona Sarajevo  i Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, u okviru radionice koja je imala za cilj predstaviti stručnim sarasdnicima uviđaj sa forenzičko kriminalističkih aspekata istraživanja krivičnih djela, procedura za istraživanje slučajeva sa smrtnom posljedicom, rekonstrukcije te pokazne vježbe obrade lica mjesta krivičnog djela, po prvi puta izvedena je i kompletna pokazna vježba uviđaja na licu mjesta nakon izvršenog krivičnog djela. Pokazna vježba uviđaja na licu mjesta krivičnog djela razbojništvo sa smrtnom posljedicom pripremljena je i izvedena u namjenskim prostorijama Policijske akademije Vraca u Sarajevu. 

Uz veliko interesovanje stručnih saradnika iz pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini radionicu su realizovali g-đa Šeila Heljić, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, dr. sci Mladen Milosavljević, g-din Alija Kotarević,  g-đa  Elmira Karahasanović, pripradnici Centra za forenzička ispitivanja,  vještačenja  i istraživanja FUP-a a terhničku podršku pokazne vježbe uviđaja pomogli su Davor Samardžić i Enver Numanović, krim tehničari  pripadnici Odjela za krim tehniku forenziku i KDZ MUP Kantona Sarajevo. 

 

U cilju nastavka dobre i uspješne saradnje zahvaljujemo se na realizaciji i saradnji svim edukatorima/realizatorima i učesnicima a posebno saradnji sa Federalnom upravom policije, Centrom za forrenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, Policijskoj akademiji Vraca, MUP-u Kantona Sarajevo i Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo.