Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, Arben Murtezić, primio je u zvanični posjet Visoku pravosudnu delegaciju Republike Turske na čelu sa podsekretarom Ministrom Ministarstva pravde Republike Turske, Kenanom Ipekom, Popredsjednikom Visokog sudkog i tužilačkog vijeća Republike Turske, Mehmet Yilmazom i predsjednikom Pravosudne akademije Republike Turske, Yılmaz Akçil.

 


Povod posjete je Sporazum o saradnji koji je Centar krajem prošle godine potpisao sa Pravosudnom akademijom Republike Turske (Akademija), a koja omogućava razmjenu znanja i iskustava te tehničku podršku između Centra i Akademije. 
Teme razgovora bile su organizacija pravosuđa u dvjema zemljama te razmjena iskustava u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija i mogući pravci dalje saradnje.
Direktor Murtezić je izjavio: „Ova posjeta je nastavak kontinuirane saradnje sa pravosuđem Republike Turske. Dolazak ovolikog broja najviših nosilaca u pravosuđu jedne velike zemlje je svakako priznanje za našu instituciju. U Centru pokušavamo da i pored vrlo ograničenih finansijskih sredstava, ostvarimo, ne samo svoju osnovnu funkciju, već i da postanemo međunarodno prepoznatljiva i regionalno značajna institucija.“

 


Podsekretar ministar pravde, gospodin Ipek, izjavio je ovom prilikom: „Cilj posjete je da razvijemo postojeću saradnju između Akademije i Centra, koja se bazira na uzajamnom povjerenju i prijateljskoj saradnji, a pored toga imamo za cilj da saradnja, bude i proširenja sa odgovarajućin institucijama i na edukacije zatvorskog osoblja. To je zapravo glavni cilj naše posjete. U okviru Studijske posjete imat ćemo priliku da posjetimo, pored Centra za edukaciju sudija i tužilaca, i Ministarstvo Pravde BiH  i Vrhovni sud FBiH, stoga će to biti prilika da dogovorimo i razmotrimo neka pitanja sa predsjednikom Vrhovnog suda F BiH. Takođe,  posjetit ćemo i neke opštinske sudove te ćemo se tom prilikom upoznati sa pravosuđem BiH.
Želim posebno naglasiti da ćemo ispred vlade Republike Turske nastojati da u okviru ovih sastanaka na polju pravosuđa BiH, maksimalno podržimo poslovne saradnje za koje budemo osjetili da ima potrebe da budu podržane.
Kao vrhovna visoka pravosudna delegacija u Bosni i Hercegovini smo dočekani sa izuzetnim gostoprimstvom. Osjećamo se kao kod kuće. Želim jos jednom i putem medija da ispred turske Visoke pravosudne delegacije uputim zahvale bosankohercegovačkim institucijama. „

Posjeta Visoke delegacije pravosuđa Republike Turske trajat će do 25.5.2017.godine, a  završit će posjetom Kantonalnom sudu u Mostaru.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top