Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Pravosudnom akademijom Republike Turske i Turskom razvojnom agencijom TIKA, od   15. - 17. maja/svibnja 2017. godine, u Sarajevu, realizirao je   obuku  namjenjenu sudijama, tužiocima, stručnim saradnicima i predstavnicima agencija za provedbu zakona u BiH na temu „Visokotehnološki kriminal“. 

 


Ovim putem edukatori Prof. dr. Predrag Puharić, Fakultet za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Doc.dr. Mehmet Bedii Kaya, državni tužioci Republike Idris Unal, Aytekin Cenikli, Šahin Altug i šef odsjeka Uprave za informacijsko komunikacijske tehnologije Ali Erdem, sa učesnicima su razmijenili znanja i iskustva na teme poput : Pravni sistem u Bosni i Hercegovini, prezentacija kibernetičkog kriminala u BiH, pravna informatika i digitalni podaci, prijetnje cyber sigurnosti, Mjere nadzora u komunikaciji  i ontrola komunikacije , Uređenje i primjena Zakon o kibernetičkom kriiminalu u Turskoj i Internacionalno udruživanje u borbi protiv Cyber kriminala u okviru Sporazuma  Evropskog vijeća okibernetičkom kriminalu.
Obuci prisustvovalo 19 učesnika, predstavnika Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH i Federalne Uprave policije.

  

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top