Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ Fondacija) 08. 06. 2017. godine u Sarajevu, seminar na temu „Faktoring”.
Cilj seminara je bilo upoznavanje učesnika sa novinama u privrednom poslovanju i primjeni Zakona o faktoringu.

Edukatori na seminaru su bili: gospodin Prof. dr. Abedin Bikić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i gospodin mr. sci. Emir Salihović, advokat iz Sarajeva.
Seminar je imao multisektorski pristup, prisustvovali su mu predstavnici pravosudnih institucija i bankarskog sektora. Seminar je bio interaktivan sa mnogo prilika da se razmotre sporna pitanja, kako bi se praktično znanje i iskustva mogla podijeliti.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top