U Sarajevu, 03. jula, 2017. godine, u okviru završne Konferencije projekta „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Albaniji i Bosni i Hercegovini“, kojeg realizuje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, zvanično je potpisan i Memorandum o razumijevanju i saradnji između Holandske pravosudne akademije (SSR) i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (Centar FBiH) i Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (Centar RS).

Memorandum su  potpisali g. Remco van Tooren, podpredsjednik Upravnog odbora, Holandska pravosudna akademija; g. Arben Murtezić, direktor Centra FBiH i g. Tomislav Čavić, direktor Centra RS, a potpisivanju Memoranduma je prisustvovao Nj.E. g. Jurriaan Kraak, Ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovine.


Memorandum se, između ostalog, odnosi na poboljšanje procesa procjene potreba pravosuđa za edukacijom, razvoj obuka i programa obuka, uključujući praćenje odnsono nadzor i mehanizme evaluacije, edukaciju edukatora te pružanje podrške razvoju modula za elektronsko učenje (e-learning).


Potpisnici će posebnu pažnju posvetiti razmjeni znanja i praktičnog iskustva iz oblasti edukacije sudija i tužilaca s ciljem unapređenja kvaliteta edukacija sudija i tužilaca, povećanja njihovog znanja i vještina kao i unapređenja samog rada institucija.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top