Poštovani,

U prilogu možete preuzeti Zaključe sa XVI Savjetovanja iz krivično pravne oblasti na temu "Suzbijanje teških krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije & Aktuelna pitanja reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini" koje je odžano u Neumu, hotelu "Zenit" u periodu od 7. - 10. juna/lipnja 2017.godine.

Prilog: Zaključci Savjetovanja

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top