Specijalizovana obuka o zastupanju stranaka u postupku u predmetima ratnih zločina, koju je organizovala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) u saradnji s Odjelom krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH i entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, završena je 20. oktobra 2017. godine u Sarajevu.

 


Obuka je okupila preko 30 sudija, tužilaca i branilaca iz cijele Bosne i Hercegovine, koji rade na predmetima ratnih zločina. Učesnici su proširili svoja teoretska i praktična znanja o zastupanju stranaka u postupku, te razmijenili iskustva i razgovarali o postojećim preprekama unapređenju efikasnosti u procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH.

 


Obuka je dio šireg edukacijskog programa koji ima za cilj postizanje pravičnog i efikasnog procesuiranja predmeta ratnih zločina u skladu s međunarodnim standardima. Organizovana je u okviru projekta „Praćenje rada na predmetima ratnih zločina“, koji provodi Misija OSCE-a u BiH, a finansira ga Evropska unija.
Seminar su otvorili predstavnici OSCE-a, OKO-a i CEST-a F BiH. Predavači su bili: James R. Gailey i Allen Snyder, advokati te Minka Kreho, sudija Suda BiH.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top