U zajedničkoj organizaciji entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca, OSCE Misije u BiH i MSKJ/MMKS (Mehanizam za međunarodne krivične sudove), u učionici za informatičke obuke JU CEST F BiH, dana 22/23. 03. 2018., održana je obuka o tzv. Elektronskom sistemu objelodanjivanja (EDS) Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji putem interneta omogućava pristup odabranom materijalu iz obimne arhivske građe dokumenata i dokaznih materijala koje je Tužilaštvo MSKJ-a, radeći na procesuiranju ratnih zločina, prikupljalo dugi niz godina.

 

Obuka je održana u okviru Projekta jačanja kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina (WCCP), koji implementira OSCE Misija u BiH. Obuci su prisustovali tužioci Tužilaštva BiH, te tužilački istražitelji i stručni saradnici koji rade na predmetima ratnih zločina iz kantonalnih/okružnih tužilaštava i Tužilaštva BiH.

 

Edukatori na spomenutoj obuci u Sarajevu su bili gosp. Lejla Sudić, referent za dokumentaciju tužilaštva MMKS i gosp. Ahmed Mešić, kantonalni tužilac u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona.

 

 

Obuku su otvorili gosp. Radoslav Marjanović, pomoćnik direktora u JU CEST F BiH i gosp. Muris Brkić, službenik na projektu OSCE-a.

Gosp. Marjanović je polaznicima po okončanju obuke, dodijelio certifikate.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top