Obavještavamo Vas da će se XVI međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, koje organizuje Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, održati 22. i 23. juna 2018.godine u Mostaru, hotel Mostar.
Podsjećamo da Centar podržava Savjetovanje na način da isto priznaje u dane obavezne godišnje edukacije nosilaca pravosudnih funkcija.
Dnevni red, kao i detalje kotizacije i način prijave, uskoro ćemo objaviti.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top