Ambasadorica SAD-a u BiH, Njena Ekselencija Maureen Cormack, posjetila je Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (Centar). Povod posjete je bilo svečano otvaranje renoviranih sala za edukaciju koje su namještajem i savremenom tehnikom opremljene zahvaljujući donaciji Ambasade SAD u BiH, dok su model sudnice donirane od strane Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA). Na ovaj način Centar je bez utroška budžetskih sredstava dobio prostorije za obuku koje su najvišem svjetskom nivou.

 

 

Tom prilikom, direktor Centra, Arben Murtezić zahvalio se Ambasadi SAD-a i istakao da osim materijalne pomoći, agencije Vlade SAD, godinama pružaju neprocjenjivu stručnu pomoć Centrima za edukaciju u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, obzirom da eksperti koji su i u samoj Americi među najuglednijim, redovno prenose znanja našim nosiocima provosudnih funkcija. Takođe je istakao: „Na ovaj način smo usvojili ne samo neophodna stručna znanja, već i moderne metodologije prenošenja znanja, a nadam se prenijeli u BiH i dio radne etike svojstvene našim američkim kolegama.“

 

 

Ambasadorica SAD-a je naglasila važnost Centara u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj u ostvarivanju vladavine prava kao najvažnijeg okvira za budućnost BiH i  izrazila zadovoljstvo što se nalazi u instituciji čije osoblje radi odličan posao na ispunjavanju tako važnih zadataka. Posebno je istakla da „Ovo predstavlja odličan primjer partnerstva između domaće institucije, odnosno Centra, sa vladama  i agencijama drugih zemalja, odnosno Turske i SAD“.

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top