U prilogu možete naći  Program rada XVII savjetovanja iz krivičnopravne oblasti „Aktuelna pitanja krivičnog prava u Bosni i Hercegovini – 25 godina reforme krivičnog zakonodavstva, prijeđen put i pogled naprijed“, koje će se održati u Neumu, hotel „Zenit“ u terminu 06.06.-09.06. 2018. godine.


Istovremeno  obavještavamo obveznike kontinuirane obuke  da će se sudijama i tužiocima koji, u skladu sa pravilima o prisutnosti programima obuke i stručnog usavršavanja, izvrše registraciju učešća kod osoblja Centra, učestvovanje u radu savjetovanja priznati u obaveznu obuku u trajanju od 2 dana.

 

Prilog: PROGRAM RADA SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top