U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, organizovan je seminar “Istraga i presuđivanje slučajeva koji uključuju strane terorističke borce u Jugoistočnoj Evropi”. Seminar je održan 18./19. 09. 2018. u sali JU CEST F BiH, u Sarajevu.
Cilj seminara bio je predstaviti domet, strukturu i dinamiku fenomena stranih terorističkih boraca, elemente sadržaja krivičnih djela i istraga u vezi sa stranim terorističkim borcima, te implikacije istraga na ljudska prava, istrage i presuđivanja slučajeva u vezi sa stranim terorističkim borcima.

 


Prvog dana je na temu: “Fenomen stranog terorističkog borca” govorio gosp. Prof. dr. Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Nakon njega je izlaganje na teme međunarodnog pravnog okvira i krivičnih djela u vezi stranih terorističkih boraca imao gosp. Doc. dr. Samir Rizvo, pomoćnik Ministra sigurnosti BiH. Prvi dan seminara je okončao gosp. Dubravko Čampara, koji je govorio o istragama i izabranim slučajevima procesuiranim pred Sudom BiH, te o međuinstitucionalnoj saradnji i razmjeni podataka.

 


Drugog dana je gosp. Mr. sci. Vahidin Džaltur, stalni sudski vještak informacijsko-tehnologijske struke i predavač na Američkom Univerzitetu u BiH govorio o zloupotrebama interneta u terorističke svrhe. Nakon njega je gosp. Igor Rajić, predavač na Američkom Univerzitetu u BiH govorio o zakonskom institucionalnom okviru borbe protiv terorizma online. Seminar je okončan predavanjima Prof. dr. Harisa Halilovića, profesora na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, na teme: “Posebne istražne radnje u otkrivanju i dokazivanju stranih boraca” i “Digitalni dokazi u procesuiranju stranih boraca”.
Seminar je izveden po posebnom regionalnom curriculumu, izrađenom pod pokroviteljstvom UNODC-ja.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top