05.oktobar 2018.godine

Ambasador Francuske, Nj.E. Guillaume Rousson, i direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, gosp. Arben Murtezić, potpisali su Sporazum o partnerstvu u cilju jačanja saradnje na području usavršavanja sudija i tužilaca u Federaciji BiH.


Potpisivanjem Sporazuma Ambasada Francuske i Centar su nastavili uspješnu dugogodišnju saradnju koja je i ranije bila ozvaničena potpisivanjem Sporazuma i radom na podizanju kvalitete edukacija sudija i tužilaca.

Tom prilikom, direktor Murtezić se zahvalio Ambasadoru i Vladi Republike Francuske na podršci i povjerenju koji su ukazali Centru, kroz dosadašnju saradnju i iskazivanjem želje da se saradnja nastavi.

Ambasador Francuske, Nj.E. Guillaume Rousson, je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Centrom i naglasio važnost vladavine prava i spremnost Francuske da pomogne u tom segmentu.


Nakon potpisivanja Sporazuma, otvoren je seminar na temu „Borba protiv međunarodnog organizovanog kriminala“ na kojem su kao predavači učestvovali  gosp. Pierre Bellet, sudija i oficir za vezu u Ambasadi Francuske, te prof. dr. Haris Halilović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Cilj seminara bio je upoznati učesnike sa međunarodnom pravnom pomoći i saradnjom između BiH i Francuske, te primjerima dobre prakse u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, posebno kada je riječ o zajedničkim istražnim timovima („predmet Hamidović i drugi“). 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top