Poštovani,

U periodu od 23 - 26. oktobra 2018. godine u hotelu “TERMAG" na Jahorini će biti održano XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA pod radnim imenom: „Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija-praksa“.

U prilogu možete preuzeti: Konačni program rada i Pozivno pismo Udruženja sudija Republike Srpske

Prilog:
Konačni program rada
Pozivno pismo Udruženja sudija Republike Srpske