Dana 10.12.2018. godine, u okviru implementacije Sporazuma JU CEST F BiH i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, održana je Pravna klinika za studente ovog fakulteta, za predmet Krivično procesno pravo. 

Kliniku je otvorio gosp. Prof. dr. Haris Halilović, profesor na navedenom fakultetu, koji je dao napomene o načinu rada na Klinici.

U prvom dijelu seminara, stručnjaci za edukaciju JU CEST F BiH su održali kratka predavanja studentima, a vezana za sadržaj nastavnog predmeta Krivično procesno pravo.
Tako je gosp. Dr. sci. iur. Davor Trlin imao izlaganje na temu “Postkonfliktna reforma pravosuđa”; a gosp. Almir Tabaković na temu “Stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija u BiH”.

Gosp. Dr. sc. Arben Murtezić, direktor JU CEST F BiH, je studentima govorio o etičkim principima, standardima i disciplinskom postupku u pravosudnom sistemu BiH.

Studenti su nakon toga započeli pripremu za simulaciju suđenja, podijeljeni su u grupe.
Simulaciju suđenja su moderirali tužioci Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, gosp. Sanin Bogunić, gosp. Senad Osmić i gosp. Samir Selimović.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top