Poštovane/i,

Evropska mreža za edukaciju pravosuđa (The European Judicial Training Network) u daljem tekstu EJTN, predstavlja platformu i promotora obuke i razmjene iskustava između nosilaca pravosudnih funkcija u Evropi. EJTN zastupa interese preko 120 000 evropskih sudija, tužilaca te trenera širom Evrope. Osnovana 2000. godine, oblasti interesovanja EJTN su građansko, krivično i privredno pravo, te jezičke i obuke o socijalnim pitanjima.

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH je status posmatrača pri EJTN stekao 2010. godine, ali je saradnja između ove dvije institucije intenzivirana tek 2016. godine. Navedena saradnja ogleda se u zajedničkim nastojanjima da se sudijama i tužiocima, stručnim saradnicima i savjetnicima u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, omogući sticanje novih znanja i vještina od nekih od najugledniji stručnjaka iz raznih pravnih i drugih oblasti na obukama organizovanim od strane Evropske mreže za edukaciju.

Zadovoljstvo nam je što se svake godine povećava broj učesnika iz Bosne i Heregovine na EJTN obukama, te se nadamo da će svaka naredna godina donijeti veći interes za učešćem. Na značaj ovih obuka ukazuju i predstavnici Evropske komisije na sastancima koji se organizuju u okviru implementacije Sporazuma o stabilizaciji i prdiruživanju, te  potiču nadležne institucije u Bosni i Hercegovini na  korištenje ovog vida podrške.

Sa aktivnostima, informacijama i planovima Evropske mreže za edukaciju pravosuđa možete se upoznati putem web stranice: http://www.ejtn.eu/.

Pregled EJTN aktivnosti u 2019. godini možete pogledati na web stranici: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTNs-searchable-database/.

U nastavku Vam donosimo nekoliko korisnih informacija koje se tiču učešća na EJTN obukama:
- Odgovore na često postavljena pitanja možete pogledati OVDJE;
- Pravila učešća na THEMIS takmičenju možete pronaći OVDJE;
- Informacije o EJTN aktivnostima i pravila za refundiranje troškova možete pogledati OVDJE.

Napominjemo da se nominiranje učesnika na EJTN obuke vrši isključivo preko Centara za edukaciju sudija i tužilaca, te da niti jedna prijava poslana na drugi način neće biti uzeta u razmatranje od strane EJTN. Uslov za učešće na obukama koje organizuje Evropska mreža je dobro poznavanje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika, u zavisnosti od radnog jezika obuke, te organizacija putovanja u vlastitoj režiji. Od učesnika se očekuje da aktivno učestvuju na obukama, rad u grupama, te i prezentacija nacionalne prakse, što iziskuje dobro znanje pomenutih stranih jezika.
Preporučujemo da se upoznate sa planiranim aktivnostima i izvršite prijavu putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Kako je broj učesnika iz Bosne i Hercegovine ograničen, nominiranje učesnika vršit će se po redoslijedu zaprimljenih prijava. Prijava bi trebala sadržavati slijedeće:
- Ime i prezime
- Naziv institucije u kojoj ste zaposleni
- Referat na kojem radite te radno iskustvo
- Kontakt podaci
- Naziv aktivnosti za koju ste zainteresovani

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH nastojat će omogućiti što veći broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i time dati priliku nosiocima pravosudnih funkcija da steknu nova saznanja i vještine, te također prenesu i nacionalna zakonska rješenja i praksu kolegama iz cijele Evrope.

Centar će blagovremeno obavještavati kontakt osobe u sudovima i tužilaštvima o nastalim promjenama u vezi učešća na obukama i saradnje sa Evropskom mrežom za edukaciju pravosuđa.

U vezi bilo kakvih nejasnoća o naprijed navedenom, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Direktor
Dr.sc. Arben Murtezić

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top