Novi Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela za sudije i tužioce USAID-ovog Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiH) na kojem su radili stručnjaci iz BiH i Sjedinjenih Američkih Država, predstavljen je danas (24.01.2019.) na radionici za sudije u Sarajevu.

„Vodič je koristan alat za one sudije i tužioce koji se prvi put susreću sa predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, ali svakako odličan podsjetnik i za iskusne sudije i tužioce u ovoj oblasti“, rekla je učesnica radionice Džemila Begović, sudija Suda BiH.

 

 Zahvaljujući ovom Vodiču, koji je prvi ove vrste u BiH, sudije i tužioci sada mogu jednostavno pristupiti praktičnim savjetima za njihov rad na složenim oblicima kriminala, kao što su korupcija, privredni i organizovani kriminal.

„Ovaj Vodič je jedinstven upravo zato što je primjenjiv u praksi. Posebno će biti koristan za buduće sudije i tužioce za upoznavanje sa novim i efikasnim mehanizmima za borbu protiv korupcije“, rekao je Srđan Marković, pravni savjetnik u Sudu BiH.

Edukatorice na današnjoj radionici bile su sudija Aleksandra Martinović i advokat Irisa Čevra, konzultantice USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH. Današnju radionicu organizirali su Centar za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH (FBiH) i CEST Republike Srpske (RS) u saradnji sa Projektom pravosuđa.

USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH u 2019. godini planira da u saradnji sa CEST FBiH i CEST RS održi još jednu ovakvu radionicu za sudije u Banja Luci, te dodatne tri radionice za tužioce u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci.

Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala bit će objavljen u februaru 2019. godine na web stranici USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH https://usaidjp.ba/

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top