Seminar “Borba protiv trgovine ljudima i organizovanog kriminala” održan je 27. 02. 2019. godine u sali JU CEST F BiH, u zajedničkoj organizaciji JU CEST F BiH i Ambasade Republike Francuske u BiH. Ovaj seminar održan je u skladu sa Programom stručnog usavršavanja JU CEST F BiH za 2019. godinu, te potpisanim Sporazumom o kooperaciji između CEST-a i francuske Ambasade.

 

 

Uvodna obraćanja su imali NJ. E. g-din Guillame Rousson, Ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i g-din Arben Murtezić, Direktor JU CEST F BiH.
U prvoj sesiji je prvo g-din Samir Rizvo govorio o javnoj politici o borbi protiv trgovine ljudima. Nakon njega je g-đa Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva BiH govorila o pravnoj politici o borbi protiv trgovine ljudima. Posljednja tema u prvoj sesiji pripala je g-đi Dr. sci. iur. Ljiljani Filipović, sudiji Vrhovnog suda F BiH, koja je govorila o vođenju slučajeva trgovine ljudima od strane sudija-slabostima i prednostima slučajeva po pitanju dobivanja osude za počinioce i obeštećenja za žrtve.

 


Početkom druge sesije g-đa Caroline Charpentier, predstavnica Stalnog Francuskog predstavništva pri UN-u u Beču je izložila alatke tehničke i pravne saradnje. Seminar je zaključen izlaganjem g-đe Mirsade Bajramović, predsjednice NVO Zemlja djece iz Tuzle o podršci žrtvama trgovine ljudima.
Semianru su prisustvovali sudije, tužioci, pripadnici policije, te inspektori iz Službe sa poslove sa strancima.