Seminar “Korupcija u javnim nabavkama” održan je 20., 21. i 22.. 03. 2019. godine u sali JU CEST F BiH, u zajedničkoj organizaciji JU CEST F BiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH (putem OPDAT-a). Ovaj seminar održan je u skladu sa Programom stručnog usavršavanja JU CEST F BiH za 2019. godinu, te  Modulom o zloupotrebama u javnim nabavkama izrađenim pod pokroviteljstvom OPDAT-a.


Seminaru su prisustvovali tužioci, tužilački stručni saradnici, te pripadnici policije.
Edukatori su bili: gosp. Ćazim Serhatlić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Tuzla, koji je bio i moderator skupa; gosp. Senad Osmić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i gosp. Damir Vranešić, viši inspektor SIPA-e. Oni su učestovali i na izradi navedenog Modula.
Seminar je obuhvatio i izlaganje gospodina Borislava Dujkovića, načelnika Odjeljenja u Poreskoj upravi Republike Srpske, na temu “Vještačenje bankarske i poslovne dokumentacije”.


Stručni dio seminara je zaključen uvodnim izlaganjima od prethodnog dana za svaku grupu.
Na kraju seminara učesnicima su svečano dodijeljeni certifikati, a edukatorima zahvalnice.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top