Dana 09./10. 05. 2019. godine u sali CEST-a F BiH, održana je dvodnevna obuka sudija građanskog i privrednog referata o bankarskom i finansijskom poslovanju.

Seminar je dio Programa stručnog usavršavanja CEST-a F BiH za 2019. godinu. Organizovan je kao dio projekta tehničke pomoći Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom “Obuke pravosuđa u Bosni I Hercegovini iz privrednog prava”. Projekat je implementiran u partnerstvu sa Advokatskom kancelarijom Seada Miljkovića i finansiran sredstvima Velikog vojvodstva Luksemburg.
Uvodna obraćanja imali su: gosp. Dr. sci. Arben Murtezić, direktor CEST-a F BiH i gosp. Sead Miljković, advokat iz Sarajeva.

 


Seminar je izveden kroz tri modula: Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga; Zakon o zaštiti žiranata i Ombudsmen za zaštitu potrošača Federacije Bosne i Hercegovine.
Na seminaru su obrađene slijedeće teme: „Uvod u osnovne principe zaštite korisnika finansijskih usluga u F BiH“ (izlagač: Sead Miljković, advokat iz Sarajeva), „Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga – Direktive EU i hrvatsko pravo“ (izlagač: Tarja Krehić, advokatica iz Zagreba), „EU reguliranje potrošačkih kredita – Direktiva 2008/48/EU o potrošačkim kreditima“ (izlagač: Prof. dr. Marko Baretić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), „Uvod u osnovne principe Zakona o zaštiti žiranata F BiH“ (izlagač: Sead Miljković, advokat iz Sarajeva), „EU reguliranje garancija – Direktiva 1999/44/EC“ (izlagač: Prof. dr. Marko Baretić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“, „Zaštita žiranata – EU direktive i hrvatsko pravo“ (izlagač: Tarja Krehić, advokatica iz Zagreba), „Najbolje prakse u primjeni Zakona o zaštiti žiranata i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga F BiH“ (izlagači: Armela Ramić i Amar Bajramović, advokati iz Sarajeva), „Uloga i značaj Ombudsmena za bankarski sistem F BiH“ (izlagač: Prof. dr. Zlatan Meškić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici).
Seminar je obuhvatio i „ulazni“ i „izlazni“ test provjere znanja.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top