U Budvi (Crna Gora) na dane 13. i 14. juni 2019.godine, održana je posljednja u nizu regionalnih radionica za predstavnike pravosuđa, čime je službeno okončan i Projekat koji je finansiran od Vlade Kraljevine Holandije kroz MATRA Projekat.

Radionici na temu“ Zahtijevanje i izvršavanje stranih sudskih odluka u krivičnim predmetima u BiH,  R. Srbiji i Crnoj Gori, prisustvovali su predsjednici sudova, kao i sudije iz triju zemalja, a izlagači su bili : g-đa Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda R. Srbije, Radule Kojović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i prof.dr. Haris Halilović, vanredni profesor na predmetu Krivično procesno pravo na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Prvog dana, učesnicima su se obratili predstavnici institucija za edukaciju pravosuđa: g-đa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, g-din Arben Murtezić i g-din Tomislav Čavić, direktori  Centara  edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u FBiH i RS te g-din Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije Republike Srbije. Osim izraženog zadovoljstva rezultatima Projekta, naglašeno je da je jačanje saradnje i zajednička evropska budućnost naših zemalja, jedna od ključnih potreba u edukaciji pravosuđa i jasno opredjeljenje u budućnosti.

U izlaganjima izlagača i učesnika, istaknuta je dobra dosadašnja saradnja te razgovarano o nedostacima aktuelnih bilateralnih i multilateralnih ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći i načinima njihovog prevazilaženja.

Centar kao nosilac Projekta, zajedno sa partnerskim institucijama za edukaciju pravosuđa izražava Kraljevini Holandiji izuzetnu zahvalnost za podršku.