Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH je u saradnji sa Programom za razvoj trgovačkog prava Ministarstva trgovine SAD-a, organizovao 24.-26 septembra 2019. godine trodnevni seminar na temu „Intelektualno vlasništvo u BiH“, namijenjen prvenstveno tužiocima, tužilačkim stručnim saradnicima i istražiteljima, te sudijama krivičnog referata. Seminaru, održanom u hotelu „Ada“ u Blagaju, Mostar, prisustvovalo je 15 (petnaest) učesnika, dok su edukatori seminara bili stručnjaci iz SAD-a: gosp. Virginia Covington, Sutkinja Okružnog suda SAD, Srednji distrikt Floride i gosp. Akash Desai, Pomoćnik Državnog odvjetnika SAD, Ministarstvo pravde SAD (USDOJ); te stručnjaci iz BiH: gosp. Prof. dr. Iza Razija Mešević, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te gosp. Oleg Čavka, tužilac Tužilaštva BiH. Iskustva iz regije, ovaj put iz Republike Srbije prenio je gosp. Duško Martić, Šef za sigurnost sadržaja i zaštitu podataka iz United Medie. Seminar su pozdravnim govorima otvorili: gosp. Jennifer Lane, viši pravni savjetnik u Ministarstvu trgovine SAD i gosp. Dr. sci. Davor Trlin, stručni savjetnik u JU CEST F BiH. Za razliku od ranijih seminara iz ove problematike, u fokusu ovog je bila krivičnopravna zaštita intelektualnog vlasništva. Ovo je treći seminar iz domena Prava intelektualnog vlasništva, prvi je održan 13. 03. 2019. godine, na temu “Izdavanje dozvola za rad organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava”, a drugi “Intelektualno vlasništvo u BiH” (građanskopravni aspekti), 07. 10. 2019. godine.

 

Na seminaru su prva dana obrađene teme: “Najnovija dešavanja vezano za prava intelektualnog vlasništva u BiH: Prilike i izazovi” (predavač: profesorica Mešević), “Sudsko odlučivanje u predmetima autorskih prava i zaštitnog znaka: Perspektiva BiH i SAD, iskustva, i uloga zaštite prava intelektualnog vlasništva u ekonomiji” (predavači: Sutkinja Covington i tužitelj Čavka), “Određivanje vrijednosti intelektualnog vlasništva: Autorska prava” (predavač: sutkinja Covington), “Određivanje vrijednosti intelektualnog vlasništva: Zaštitni znak” (predavač: sutkinja Covington), “Zakonski okvir i izazovi zaštite softwarea u BiH” (predavač: profesorica Mešević), “Koordinacija između agencija: Na koji način tužitelji i istražitelji mogu pristupiti zaštiti prava intelektualnog vlasništva” (predavač: gosp. Desai), “Značajne karakteristike kolektivne implementacije autorskih prava i srodnih prava (sa posebnim osvrtom na prekršajno—pravnu i krivično-pravnu zaštitu” (predavač: gosp. Čavka), “Kako voditi predmete kršenja prava intelektualnog vlasništva” (predavač: gosp. Desai), “Izricanje kazne i restitucija” (predavač: gosp. Desai), “Studija slučaja kršenja autorskih prava” (predavači: sudija Covington i gosp. Desai), “Studija slučaja koju vodi BiH” (predavač: gosp. Martić). Treći dan je započeo diskusijom o studijama slučaja razmatranim prethodnog dana i prezentacijama, a moderirala ju je gosp. Lane. Posljednja tema seminara je bila “Studija slučaja kršenja prava zaštitnog znaka” (predavači: sutkinja Covington i gosp. Desai). Seminar je okončan dodjelom certifikata i zajedničkom fotografijom.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top