U hotelu “Novotel Bristol” u Sarajevu je 10. i 11.10. 2019. godine održan seminar na temu “Stečaj i likvidacija”. Seminar je organizovao Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH u saradnji sa projektom “Unapređenje poslovne klime kroz brže rješavanje privrednih sporova u BiH” (Projekat) kojeg implementira Svjetska banka uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a u tijesnoj saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem.

Na seminaru je prisustvovalo trideset devet sudija koje vode stečajne i likvidacione postupke. Seminaru su takođe prisustvovali i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Seminar su uvodnim obraćanjima otvorili: g-đa Zuhra Osmanović-Pašić, ko-vođa projektnog tima Svjetske banke, te gosp. Dr. Davor Trlin, stručni savjetnik JU CEST F BiH.

Svjetska banka je za ovaj seminar kao izlagača angažovala konsultanticu, g-đu Dr. Branku Babović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja je učesnicima govorila o praksi Evropskog suda za ljudska prava u stečajnom postupku. G-đa Samra Akova, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, potom je govorila o sporovima proisteklim iz stečaja i likvidacije.

Drugog dana seminara, gosp. Hakija Zajmović, sudija Općinskog suda u Sarajevu, sa učesnicima je raspravljao o prethodno prikupljenim pitanjima i dilemama sudija u stečajnom postupku.

Seminar je okončan prezentacijom nalaza i preporuka Projekta u oblasti ubrzanja postupka, koju je sačinila Dr. Babović.

Seminar je pobudio veliku pažnju učesnika i protekao u žustroj diskusiji. Pored unapređenja znanja i razmjene iskustava, očekuje se da će seminar doprinijeti daljem usklađivanju sudske prakse iz predmetnih oblasti, što će rezultirati efikasnijim i kvalitetnijim rješavanjem ovih sporova.