Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 16. oktobar 2019 – AIRE centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Centri za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj sastali su se kako bi potpisali memorandum o razumijevanju u sklopu zajedničkog projekta harmonizacije i usklađivanja domaće sudske prakse s evropskim pravnim standardima.

Ovaj projekat usredsređen je na unapređenje primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i ostalih ključnih instrumenata međunarodnog prava, kao i jačanje stručnosti i nezavisnosti pravosuđa a u cilju podrške vladavini prava i pospješivanja procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Provodi se pod pokroviteljstvom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i predstavlja najnovije poglavlje u produktivnoj saradnji između AIRE centra i CEST-ova koja traje od  2014. godine. 

„Ponosan sam što prisustvujem potpisivanju ovog memoranduma o razumijevanju. On predstavlja odraz snažnih odnosa između naše dvije države i naših zajedničkih ciljeva. Poštovanje vladavine prava sastavni je dio svake demokratske zemlje a njena zaštita nalazi se u srži rada pravosuđa. Uvjeren sam da će ovaj projekat obezbijediti da pravosudne institucije Bosne i Hercegovine i dalje budu snažne i održive u godinama koje slijede,“ izjavio je britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Metju Fild (Matthew Field). Dodao je da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava važan rad CEST-ova i da se raduje njihovoj razmjeni iskustava. Ambasador je konstatovao da je Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje posvećeno saradnji s takvim partnerima u Bosni i Hercegovini.

Direktor CEST FBiH, dr.sc. Arben Murtezić, i direktor CEST RS, Tomislav Čavić mišljenja su da: „Stručna i materijalna podrška koja je omogućena kroz konkretan projekat je svakako značajna. Međutim, ovo je pokazatelj da su Centar FBiH i Centar RS osposobljeni za partnerstvo sa najuglednijim institucijama u međunarodnim okvirima. Posebno nam je drago što je ovu saradnju podržao Ambasador Nj.E. Matthew Field, obzirom na dugogodišnju podršku Vlade Velike Britanije, pravosuđu u Bosni i Hercegovini.“

Programska menadžerka za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Brejtvejt (Braithwaite) naglasila je da „Centri za edukaciju sudija i tužilaca igraju presudnu ulogu u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, budući da im je povjerena ključna odgovornost da usmjeravaju stručni razvoj sudija i tužilaca i osnažuju pravosuđe da uspješno primjenjuje međunarodno i domaće pravo. Saradnja je od ključnog značaja i za zaštitu ljudskih prava te je AIRE centar ponosan što nastavlja blisko da sarađuje s Centrima za edukaciju sudija i tužilaca. Iako smo mnogo toga zajedno postigli i veoma se radujemo što ćemo nastaviti da gradimo na temeljima naših ranijih uspjeha, predstoji nam još važnog posla i bitno je da imamo u vidu da moramo nastaviti da dajemo svoj doprinos kako bismo obezbijedili produktivno i uspješno provođenje ovog projekta.“