Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH u saradnji sa Centrom za obuku pravosuđa iz Nizozemske (SSR), u okviru zajedničkog Projekta „Unaprjeđenja edukacije za sudije i tužioce u BiH“, organizovao seminar na temu:Osnovi prava Evropske unije“. Seminar je održan 24. i 25. oktobra 2019. godine u prostorijama Centra, dok su edukatori bili potencijalni budući edukatori sa obuke za edukatore održane 23. i 24. septembra 2019. godine i to: Dalida Burzić i Amir Kapetanović (sudije Suda BiH); Svjetlana Milišić- Veličkovski i Edina Danilović (sudija Vrhovnog suda F BiH); Katica Jozak – Mađar, predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku; Zuhdija Ćosić, sudija Kantonalnog suda u Novom Travniku; Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda u Zenici i Nives Abdagić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu , Osim potencijalnih edukatora, predavanje je održao i Marc Fierstra, sudija Vrhovnog suda Holandije.

Seminar je uspješno završen, te su stručnjaci iz Holandije, u saglasnosti sa moderatorom ispred Centra, zaključili da su potencijalni edukatori krajnje za vrlo kratko vrijeme usvojili znanja o osnovama prava Evropske unije, te pokazali izuzetne edukatorske sposobnosti. Potencijalnim edukatorima će biti dodijeljen certifikat o pređenoj obuci. Seminaru je prisustvovalo ukupno dvanaest učesnika iz reda sudija, tužilaca i stručnih saradnika.

Edukacija ovih edukatora, koji će u budućnosti činiti fond edukatora CEST-a F BiH iz Prava EU će se nastaviti 19./20. 12. 2019. godine, a slijedeći segment je e-učenje.