Obzirom da smo kroz saradnju sa različitim partnerima naš Centar tehnički opremili po najvišim standardima, danas smo mi bili u mogućnosti da na adekvatan način pomognemo i drugima. Centar se odazvao opravdanom pozivu da donira kompjutersku opremu za školsku djecu i omladinu u Federaciji Bosne i Hercegovine iz socijalno ugroženih kategorija, u cilju omogućavanja što većem broju školske djece i omladine praćenja on line nastave za vrijeme stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, da na kvalitetan način pohađaju online nastavu.

 


  

 

 Osnovnoj školi “Umihana Čuvidina”, Novi grad Sarajevo, donirali smo 10 ispravnih računara i monitora koji će biti distribuirani učenicima ove škole kojima su najpotrebniji.