Poštovani!

 

Obaviještavamo Vas o zaključcima sa sastanka Organizacionog odbora XIX krivičnopravnog savjetovanja,  Neum 2020, koji je održan 13.07.2020.godine u Banja Luci. Zaključke možete pročitati u prilogu obaviještenja.

 

S poštovanjem.

 

Prilog: Zaključci Organizacionog odbora