Poštovani/e,

U prilogu Vam dostavljamo obavještenje o predstavljanju izvještaja „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti i prava na slobodu izražavanja“, koji je pripremio Ustavni sud Bosne i Hercegovine u saradnji s AIRE centrom, a finansijski podržala Britanska ambasada u Sarajevu.

Izvještaj je pripremljen na osnovu pregleda oko 150 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i 120 odluka redovnih sudova koje su donesene u periodu od 2015. do 2019. godine. Izvještaj, na jednostavan i pristupačan način, prikazuje relevantne odluke sudova i načela tumačenja normi iz dvije izuzetno važne oblasti Evropske konvencije za ljudska prava, a to su zaštita prava iz člana 5 (pravo na slobodu i sigurnost ličnosti) i zaštita prava iz člana 10 (pravo na slobodu izražavanja).

U izradi izvještaja učestvovala je radna grupa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uz učešće predstavnika Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Kantonalnog suda u Sarajevu, Okružnog suda iz Banje Luke i Apelacionog suda Distrikta Brčko.

Prezentaciju izvještaja možete pratiti putem linka koji Vam se dostavlja u Pozivnici (preuzmite pozivnicu OVDJE).