Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je dana 17./18.09.2020. godine zajedno sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju edukatora u okviru implementacije projekta JUFREX II na temu „Sloboda izražavanja – Član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima edukacija edukatora“. Edukaciju je svečano otvorio direktor CEST- a,  g - din dr.sci. Arben Murtezić. Edukatori ovog seminara su bili g- din dr.sci. Dirk Vorhoof, profesor Univerziteta u Gentu i vodeći međunarodni ekspert Vijeća Evrope za slobodu izražavanja i metodologiju podučavanja pravnih profesionalaca, g-đa Svjetlana Milišić Veličkovski, sudija Vrhovnog suda FBiH i g-đa Irena Puzić Obradović, advokatica iz Doboja, koje su certificirane edukatorice Vijeća Evrope za član 10. EKLJP. Realizacijom navedene aktivnosti ispoštovane su sve mjere zaštite od COVID-19 preporučene od nadležnih organa.

 

   

 

Po dnevnom redu održanog seminara su se obradile sljedeće teme: 

1.“Ključni termini i komponente slobode izražavanja” 

2.“Govor mržnje” 

3.“Sigurnost novinara” 

4.“Internet i sloboda izražavanja”

5.“Kleveta”

6.“Pristup javnim dokumentima”

7.“Zaštita novinarskih izvora”

 

 

Edukatori seminara su realizovali vježbe sa učesnicima i prezentirali studije slučaja koje su doprinijele bogaćenju i širenju znanja stručnjaka u ovoj oblasti, gdje je cilj da se stečeno znanje prenosi ostalim kolegama, sudijama, tužiocima, advokatima kao i novinarima putem daljih edukacija koje će sprovoditi Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Ovom obukom je povećan fond edukatora sudija i tužilaca iz domena krivičnog prava u ovom projektu. Ukupno prisutnih učesnika je bilo 13.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top