Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je dana 05./06.11.2020. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju u okviru implementacije projekta JUFREX II na temu „Zaštita zviždača“, iz oblasti ljudskih prava i krivičnog prava. Ovom kaskadnom treningu prisustvovalo je  učesnika, sudija i tužilaca iz Federacije Bosne i Hercegovine. Edukatori seminara su bili gospodin Samir Selimović, tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo , gospodin Sanin Bogunić, tužioc Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i gospođa Ivana Roagna ekspertica Vijeća Evrope iz Republike Italije. Edukatori su obuhvatili oblasti iz krivičnog prava i ljudskih prava i EK, gdje su kroz studije slučaja obuhvatili međunarodne pravne instrumente, trendove i dobre prakse u području zaštite zviždača (međunarodne konvencije, Vijeće Evrope, Evropska unija, nacionalne dobre prakse).

 

 

Teme koje su obrađene na seminaru su:

- Uvod u koncepte, pravne principe i mehanizme povezane sa zaštitom zviždača;

- Bosanskohercegovački propisi koji regulišu prijavu korupcije i zaštitu zviždača;

- Institucionalni okvir i procedure zaštite zviždača;

- Praksa Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na zašitu zviždača;

- Iskustva Italije u borbi protiv korupcije;

- Podizanje svijesti, komunikacija i saradnja javnog i privatnog sektora u području zaštite zviždača

- Specifični aspekti privatnog sektora 

 

 

Prezentacije, diskusija i vježbe su sprovedene on line, putem Cisco webeks platforme, poštujući propisane sigurnosne mjere zaštite od COVID- 19.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top