Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je dana 14. i 15. decembra, 2020. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju u okviru implementacije projekta JUFREX II na temu „Primjena zakona o zaštiti od klevete“, iz oblasti građanskog prava gdje su ciljana grupa bili sudije, kao druga grupa učesnika u ovoj godini.

Ovom seminaru je prisustvovalo 14 sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su seminar pratili i advokati iz Advokatske komore FBiH, stručni saradnici Općinskih sudova iz Federacije kao i zaposlenici stručne službe Ustavnog suda BiH te predstavnik Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Edukatori prvog dana seminara su bili g-đa Zvjezdana Antonović, sudija suda BiH i g-din Amir Kapetanović, sudija suda BiH. Drugi dan seminara edukatori su bili g-din dr.sc. Muhamed Cimirotić, sudija Kantonalnog suda Bihać i g-din mr.sc. Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda Zenica.

 

 

 

Seminar je otvorila i moderirala mr.sc. Rijalda šabaredžović, pravna saradnica i koordinatorica projekta JUFREX II ispred CEST FBiH. Cilj ovog seminara je da ojača kapacitete lokalnog pravosuđa o standardima slobode izražavanja kao i klevete, koji su određeni Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te praksom Evropskog suda za ljudska prava. Edukacija je obuhvatila primjenu trodijelnog testa uz vježbe kao i primjere prakse Ustavnog suda BiH. Također su obrađene i teme ograničavanja slobode izražavanja od strane suda upravnim, krivičnim i parničnim postupcima, kao i odgovornost za klevetu. Edukatori su govorili i o vrijednosnim sudovima i činjenicama klevete te očuvanju digniteta suda. Seminar je održan on line putem Cisco webex platforme, zbog poštivanja epidemioloških mjera zaštite.