I kada su dozvoljene i odobrene od strane države, posebne istražne radnje svojim sadržajem utiču na osnovna ljudska prava, naročito na pravo na privatnost. U krivičnom sistemu BiH, gdje postoje četiri Zakona o krivičnom postupku, od posebne je važnosti osigurati dobro poznavanje načina korištenja ovih mjera u krivičnim istragama, te njihovo odgovarajuće izricanje.

Ovo je osnovna namjena “Priručnika o posebnim istražnim radnjama“, promoviranog 05. marta 2021. godine, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Priručnik je rezultat saradnje oba entitetska centra za edukaciju sudija i tužilaca, Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), te odabrane grupe autora sačinjenih od 20 sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka, predvođenih profesoricom dr. Hajrijom Sijerčić-Čolić, dekanesom Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz punu podršku Ustavnog suda BiH, Suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

„Posebne istražne radnje zadiru u privatnost osobe, utiču na pravo slobode izražavanja i informiranja, i zato smatramo da je ovakva pulikacija, koja na jednom mjestu objedinjuje ključne procedure, principe i dobre primjere iz prakse, nešto što je bilo neophodno u našem cjelokupnom krivično-pravnom sistemu“, izjavio je dr. sci. Arben Murtezić, direktor CEST FBiH, dodavši da je „ovaj Priručnik rezultat saradnje predstavnika iz svakog od važećih krivičnih sistema u BiH, što dodatno daje na njenom značaju.“ Priručnik će biti korišten tokom obuke pripadnika sudskog sistema, koju će organizirati centri za edukaciju sudija i tužilaca u BiH, i široko je distribuiran sudovima, tužilaštvima i pravnim fakultetima širom BiH. Zajednička nada svih autora priručnika je da će njegovim korištenjem, kvalitet krivičnih istraga u predmetima visoke korupcije biti značajno poboljšan, kao i rad bh. sudstva u cjelini.

Korištenje priručnika od strane sudija, prije nego što narede posebne istražne radnje, će još više osigurati uspjeh krivičnih istraga i proces ujednačavanja sudske prakse, u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima za pristup EU. Mjere koje se preduzimaju u okviru posebnih istražnih radnji vrlo lako mogu narušiti osnovna ljudska prava, te je stoga od izuzetne važnosti osigurati da se sudije i tužioci pridržavaju principa vladavine zakona i poštivanja ljudskih prava prilikom određivanja istih, vodeći se time da princip neophodnosti i srazmjernosti ne smije biti prekoračen.  

Priručnik je podijeljen u pet poglavlja: državni i međunardni kontekst izricanja posebnih istražnih radnji; obrazloženi zahtjev tužilaca za određivanje posebnih istražnih radnji; odlučivanje suda o posebnim istražnim radnjama; izvođenje dokaza dobijenim posebnim istražnjim radnjama; i međunarodna pravna saradnja i pomoć u krivičnim stvarima.

 

Priručnik je dostupan za preuzimanje na našoj stranici,kao i na sljedećem linku:

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/
Prirucnik_posebnim_istraznim_radnjama_Bosnian.pdf

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top