24./25.-05.2021.godine

 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je  dana 24. i 25. maj, 2021.godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju u okviru implementacije projekta JUFREX II na temu „Primjena zakona o zaštiti od klevete“, iz oblasti građanskog prava gdje su ciljana grupa bili sudije.

Edukatori seminara su bili g-đa Irena Puzić Obradović, advokatica iz Doboja, g-din dr. Muhamed Cimirotić, sudija Kantonalnog suda u Bihaću i međunarodna ekspertica ispred Vijeća Evrope, g-đa Jelena Surčulija Milojević, docentica fakulteta Političkih nauka u Beogradu. Seminar je otvorila i moderirala mr.sc. Rijalda šabaredžović, pravna saradnica i koordinatorica projekta JUFREX II ispred CEST FBiH. Ovom seminaru je prisustvovalo 29 sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara “Primjena zakona o zaštiti od klevete” je unapređenje sudske prakse u procesuiranju slučajeva klevete na način koji će promovirati član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i primjerima standarda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u pogledu zaštite slobode izražavanja. 

S obzirom na uslove koji su nametnuti zbog trenutne epidemiološke situacije, cilj ovog seminara je postignut korištenjem više metoda ( video, studija slučaja, trodijelni test, sudska praksa). Također su obrađene i teme dgovornost za klevetu i vrijednosni sud  i činjenice u postupcima zaštite od klevete. Seminar je održan on line putem Cisco webex platforme, zbog poštivanja epidemioloških mjera zaštite.