Četvrtu godišnju konferenciju Pravosudnog foruma za BiH, koja je održana 25. maja 2021. u Sarajevu, organizovali su Ustavni sud BiH i AIRE centar – Program za Zapadni Balkan, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu.

 

Konferencija je okupila predstavnike najviših sudova u BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH i glavne i odgovorne urednike printanih i elektronskih medija. Učesnici su razgovarali o unapređenju transparentnosti sudova i medijskom izvještavanju.

 

Na sljedećem linku možete pronaći video sa osnovnim informacijama o Forumu i izjavama glavnih govornika: Pravosudni forum za BiH posvećen transparentnosti pravosudnog sistema

 

O dobrim komunikacijskim praksama i važnosti jačanja povjerenja u pravosudni sistem tokom konferencije su govorili i Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, i lord Robert Reed, predsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva, čije govore možete pronaći na sljedećim linkovima:

Govor predsjednika Evropskog suda za ljudska prava Roberta Spana

Govor predsjednika Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva lorda Roberta Reeda