U okviru Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužioca FBiH za 2021. godinu, dana 13. i 14.09.2021. godine, u Sarajevu je realizovan okrugli sto na temu „Sudska praksa u upravnim sporovima“. Okrugli sto je održan za sudije koje rješavaju upravne sporove. 

 

Edukatorica na okruglom stolu je bila gosp. Aleksandra Stanković-Babić, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Edukatorica je učesnike tokom dvodnevne aktivnosti upoznala sa najnovijom sudskom praksom u oblasti upravnog prava, te sudskom praksom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. 

 

 

 

Drugi dan okruglog stola je gosp. Ermina Dumanjić, šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu, učesnicima okruglog stola predstavila novu aktueliziranu web stranicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te način pretrage sudske prakse.