Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH organizovala je dva seminara o etici i disciplinskoj praksi, prvi 17. 11. za novoimenovane sudije/tužioce, a drugi 18. 11. , za karijerne sudije/tužioce. Oba seminara su održana hibridno, jedan dio učesnika je pratio seminar u sali hotela “Holiday”, a drugi je pratio online, putem aplikacije Cisco Webex.

 

Seminar su otvorili : Davor Trlin, ispred CEST-a F BiH i Meriton Pajaziti, ispred OSCE Misije. Gospodin Pajaziti je i moderirao seminar. Na seminaru se tema obradila sa raznih aspekata-etike, deontologije, integriteta , govorilo se o nezavisnosti sudstva, praksi Ureda disciplinskog tužioca i disciplinskih komisija VSTV-a BiH. Ove teme su obradili: Aleksandra Martinović, sudija i potpredsjednica Ustavnog suda F BiH, te pripadnici UDT-a VSTV BiH: Alena Kurspahić-Nadarević, Glavna disciplinska tužiteljica VSTV BiH, te njeni zamjenici Mirza Hadžiomerović i Aldijana Porča.

 

Takođe su učesnicima predstavljene praktične Smjernice za ponašanje sudija na društvenim mrežama. To je bio posljedni panel seminara, sa naglašenim kontekstom Srednje i Istočne Evrope. U ovom panelu su govorili: Katica Artuković, sudija Kantonalnog suda u Širokom Brijegu; Dr. Freda Grealy, Viša program savjetnica u CEELI institutu; Jud. Dr.Cristi Danilet, koautor, sudija iz Rumunije , te sudija Artur Bros, sudija iz Poljske. 17. 11. se online uključio i sudija iz Sjeverne Karoline Bryan Meyers. 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top