U prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH održan je sastanak između direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH dr. sc. Arbena Murtezića i dekana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Unvierziteta u Sarajevu prof. dr. Jasmina Ahića.

Povod sastanka bio je razgovor o unapređenju saradnje i izazovima u području cyber sigurnosti.

Više o navedenom možete pročitati na web stranici Fakulteta https://www.fkn.unsa.ba/post/posjeta-dekana-fakulteta-centru-za-edukaciju-sudija-i-tu%C5%BEilaca-u-federaciji-bosne-i-hercegovine