Veliko nam je zadovoljstvo sa Vama podijeliti publikaciju Posebne istražne radnje u praksi sudova u Bosni i Hercegovini, koja je objavio Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), uz podršku Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova zbirka se sastoji od 45 pažljivo odabranih slučajeva, koji treba da prikažu izazove i ograničenja u korištenju posebnih istražnih mjera (PIR) u prikupljanju dokaza u krivičnom postupku. Publikacija je rezultat zajedničkog rada pravnih savjetnika iz pet sudova, koji imaju važnu ulogu u ovlaštenju i nadzoru nad primjenom posebnih istražnih radnji: Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnih sudova Federacije BiH i Republike Srpske, te Apelacionog suda Brčko distrikta.

Nadamo se da će Vam ova publikacija biti zanimljiva i korisna. Publikacija je dostupna i u elektronskom izdanju, na engleskom i bosanskom jeziku, a može se preuzeti na sljedećem linku:

https://www.dcaf.ch/special-investigative-measures-practice-courts-bosnia-herzegovina

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top