Poštovani,

 

sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija/sudaca Federacije Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravosudnom komisijom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,  organizuje

 

„UPOREDNA ANALIZA

PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA U BiH I REGIJI“

     Bijeljina, etno selo „Stanišići“, 24-26.05.2022. godine

 

 

Pozivna pisma možete preuzeti na OVDJE.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top