Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, obilježili su danas 20 godina rada ovih institucija.

Centri za edukaciju sudija i i tužilaca iz FBiH i RS-a obilježili 20 godina rada

Događaju su prisustvovali predstavnici pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, ali i partneri iz cijelog regiona. Ovom prilikom su predstavljeni i rezultati rada regionalne saradnje koju centri provode u saradnji sa AIRE centrom.

 

“Današnji dan je važan iz više razloga, a posebno radi jačanja regionalne saradnje čiji značaj ne treba posebno obrazlagati. Postigli smo mnogo na putu razvoja modela edukacije sudija i tužilaca, te danas možemo kazati da naše ustanove savremene trendove i standarde obuke nosilaca pravosudnih funkcija. Posebna tema danas je rodna ravnopravnost, jedna od ključnih u svakom demokratskom društvu i u tom moramo nastaviti djelovati. Zadovoljni smo što upravo AIRE Centar, podržava i moderira ove aktivnosti obzirom na ogromno iskustvo i dosadašnja izuzetno pozitivna iskustva koja svi u regionu imaju u saradnji sa ovom svjetski poznatom organizacijom“, poručio je Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Prezentacije su održali Jean-Philippe Rageade, direktor Akademije evropskog prava - ERA, Frederique Dubost, sudija za vezu za saradnju u pravosuđu na Zapadnom Balkanu - Francuska, te predsjednici UO CEST FBiH Smajo Šabić i UO CEST RS Daniela Milovanović.

 

Prezentovana je saradnja sa AIRE centrom koja se realizira uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, kao i drugi postignuti rezultati edukacije u pravosuđu.

 

"Imamo priliku da sagledamo šta je urađeno od početka procesa reforme pravosuđa u ovoj zemlji, prepoznamo na čemu trebamo još da radimo, i razmenimo iskustva sa vodećim institucijama u Evropi i regionu. AIRE centar, kao organizacija koja je posvećena jačanju vladavine prava širom Evrope, a koja svoj poseban fokus stavlja na region Zapadnog Balkana, već dugi niz godina je partner centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske i zbog toga nam je posebno zadovoljstvo sto smo danas ovde", dodala je direktorica Braithwaite.

 

Direktori centara za edukaciju sudija i tužilaca su podijelili informacije o postignutim rezultatima, te konkretnim učincima sistemskog pristupa kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija. Također, ovom prilikom je potpisan i memorandum o pristupanju svih pravosudnih akademija i centara za obuku sudija i tužilaca u regiji Mreži sudija/sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti (Mreža GCJ - Gender Champions in Judiciary Network). Na ovu inicijativu se posebno osvrnuo direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske Tomislav Čavić.

 

"Radimo kontinuirano na razvoju svijesti kod nosilaca pravosudnih funkcija o potrebama edukacija i obuke. Vjerujem da smo za ovih 20 godina postigli taj cilj. Sudije i tužioci prepoznaju važnost stalnog rada, informisanja i treninga. Velika stvar je da su danas sa nama predstavnici pravosudnih akademija i institucija iz cijelog regiona, ali iz cijele Evrope, što je još jedna potvrda našeg rada. Današnjom uspostavom Mreže sudija/sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti osigurat ćemo kvalitetnu edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija u cilju jačanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i suzbijanju rodnih stereotipa i predrasuda kao uzroka diskriminacije nad ženama", poručio je Čavić.

 

Danas potpisani memorandumi o saradnji ozvaničit će saradnju institucija za edukaciju sudija i tužilaca u regionu koju koordinira AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Svi učesnici su pozdravili postignute rezultate centara za edukaciju izrazivši podršku dobrim praksama ovih institucija.