Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, putem Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) i Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci (ICITAP), u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudnom komisijom BD BiH, održali 26.-28. 10. 2015. godine, u Sarajevu, u hotelu “Bristol” seminar na temu “Trgovina ljudima”. Seminar je dio Programa stručnog usavršavanja CEST-a FBiH za 2015. godinu. Polaznici su bili tužioci i ovlaštena službena lica, s’ ciljem poboljšanja kooperacije u borbi protiv trgovine ljudima.

Uvodna obraćanja su imali: Paul Horowitz, zamjenik šefa misije, Ambasada SAD Sarajevo; Charles Ex, rezidentni pravni savjetnik, Ministarstvo pravde SAD/Ured za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama i Samir Rizvo, Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo sigurnosti BiH.

Eksperti iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država su kroz predavanja, primjere slučajava, simulacije i interaktivnu diskusiju, pokušali da razriješe sporna pitanja koja se često dešavaju u slučajevima istrage, procesuiranja i presuđivanja slučajeva trgovine ljudima.
Poseban fokus je stavljen na ulogu žrtve.
Edukatori na seminaru su bili: Bryan Wockley, službenik za politička pitanja, Ambasada SAD Sarajevo; Hajrija Hadžiomerović-Muftić, tužiteljica, Tužilaštvo FBiH; Jasmin Gogić, načelnik Regionalnog ureda Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Tuzli; Adisa Zahiragić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu; Suada Halilagić, advokat; Taryn Merkl, pomoćnik tužioca SAD, istočni distrikt New Yorka, šef sektora za građanska prava pri krivičnom odjeljenju; Stacy Shahrani, FBI New York – Trgovina djecom; Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva BiH; Eneid Hasanović, istražitelj, Federalna uprava policije; Haley Feldman, socijalni radnik za slučajeve trgovine ljudima, Služba za rad sa žrtvama, Okružno tužilaštvo Brooklyn; Sadika Fatić, tužiteljica, Tužilaštvo Brčko Distrikta; Dražen Arbutina, inspektor, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske; Sena Uzunović, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Izet Nizam, zamjenik Službe za poslove sa strancima.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top