U okviru realizacije Programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu, dana 05. i 06. novembra u Sarajevu,  održan je seminar na temu: “Pravo potrošača u BiH i EU”.
Edukatori na seminaru su bili konsultanti Evropske banke za obnovu i razvoj, eksperti poslovnog i finansijskog prava iz advokatskog sektora: gospodin Sead Miljković, gospodin Amar Bajramović i gospođa Mia Čivić.

U radu seminara učešće je uzelo ukupno dvadeset i jedan učesnik, iz Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda FBiH, Kantonalnog suda Sarajevo, Kantonalnog suda Novi Travnik, Općinskog suda Sarajevo, Općinskog suda Visoko, Općinskog suda Ljubuški i Općinskog suda Livno. 
Tematske cjeline obrađene na seminaru bile su: “Zakon o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine” (a. Uvodne napomene, b. Opšte odredbe Zakona o zaštiti potrošača, c.) Praktična primjena Zakona o zaštiti potrošača, d.) Uloga Ombudsmena za zaštitu potrošača); “Pravo potrošača”; “Zaštita potrošača u EU” (a. Uvodne napomene, b.) Regulacija zaštite potrošača u EU, c.) Praktična primjena); “Studija slučaja” i “Pravo konkurencije u BiH i EU”.

Ovo je treći i posljednji seminar u ovoj godini u kojem je Evropska banka za obnovu i razvoj pružila ekspertsku, finansijsku i stručnu pomoć CEST-u FBiH (ranije su organizovani seminari “Bankarsko i finansijsko poslovanje” i “Privredne strukture u BiH i uticaj prava EU”). 
Član 76. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i EZ zahtijeva harmonizaciju nacionalnog i prava EU u ovom području, kao i efektivnu implementaciju takvog prava. Cilj seminara je bilo upoznavanje učesnika seminara sa relevantnim zakonodavstvom i praksom u okviru Evropske unije, vrstama predmeta koji se trenutno javljaju iz oblasti prava potrošača, te vrstama predmeta koje se mogu očekivati u budućnosti u sklopu integracija u Evropsku uniju.