Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 12. i 13. novembra/studenog 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar pod nazivom: „Primjena posebnih istražnih radnji “

Seminar su realizirali edukatori g-đa Vildana Helić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli, g-đa Vesna Ćavar, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, g-din Goran Pisić, šef Policije Brčko distrikta BiH  i G-din Dragan Papić, kriminalistički inspektor Federalne uprave policije.
Cilj seminara bio je  unapređenje standarda u krivičnom postupku i izbjegavanje nepravilnosti iz prakse u vezi provođenja posebnih istražnih radnji. Tako su na ovom seminaru obrađene teme: Uloga i značaj posebnih istražnih radnji i njihova primjena u praksi; Kriminalistički i procesnopravni aspekti provođenja posebnih istražnih radnji - nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija -  tajno praćenje i tehničko snimanje osoba, transportnih sredstava i predmeta koji  stoje u vezi s njima; Mjere i radnje suzbijanja i sprečavanja organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini; Praksa kantonalnih tužilaštava u primjeni posebnih istražnih radnji.

Seminaru su prisustvovala 22 tužioca Tužilaštva BiH, Tužilaštva Brčko distrikta BiH i Kantonalnih tužilaštava Livno, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Travnik.