Centri za edukaciju sudija i tužilaca i Ured Američkog ministarstva trgovine za razvoj privrednog prava (CLDP) u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2016. godinu su organizovali radionicu na temu “Odlučivanje u predmetima povrede žiga i autorskih prava”. Radionica je, u sklopu implementacije Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu održana 24. i 25. 02.2016. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću.  Radionici su prisustvovali sudije iz: Višeg privrednog suda u Banja Luci, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Tuzla, Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Vlasenici, Općinskog suda Zenica, Općinskog suda Sarajevo i Općinskog suda Travnik. Ukupno je učestvovalo 25 sudija.Radionicu su pozdravnim govorima otvorili: gospođa Janet Kennedy (Ambasada SAD u BiH), gospodin Drago Ševa (CEST RS), gospodin Mr. iur. Davor Trlin (CEST F BiH) i gospođa Sonia Delman (CLDP). 
Edukatori su bili: gospodin Haywood Gilliam, sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država za Sjeverni Okrug Californie; gospodin Richard Seeborg, sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država za Sjeverni Okrug Californie; gospođa Dr. iur. Iza Razija Mešević-Kordić, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine.
Gospodin Gilliam i Seeborg su govorili na teme: „Odlučivanje u predmetima povrede žiga i autorskih prava u Federalnim sudovima SAD“, „Dokazivanje povrede žiga i autorskog prava“, „Izračunavanje šteta u slučajevima odlučivanja o povredama žiga i autorskog prava“ i „Donošenje privremenih mjera“. Docentica Mešević-Kordić je sačinila osvrt na zaštitu prava intelektualnog vlasništva u BiH, te  izložila teme: „Pojam autorskog djela i uslovi za sticanje autorsko-pravne zaštite. Odnos autorskog prava i prava vlasništva u kontekstu djela arhitekture“ i „Nove vrste žigova (zvučni, mirisni, apstraktna boja...) i prijava žiga u zloj vjeri“ . Gospođa Antonović je učesnicima predstavila Priručnik iz domena Prava intelektualbog vlasništva, koji je, pod pokroviteljstvom CLDP-ja, izdat 2013. godine, a učesnicima je u hard copy-ju podijeljen prilikom registracije na ovu radionicu. Takođe je gospođa Antonović govorila na teme: „Sudska zaštita autorskih i srodnih prava“ i „Sličnosti suprotstavljenih žigova“. 
Ovom su se radionicom nastojala učesnicima predstaviti aktuelna pitanja iz oblasti Prava intelektualnog vlasništva i analizirati relevantna sudska praksa u Bosni i Hercegovini i komparativnom pravu. Na radionici je analizirana relevantna sudska praksa, a učesnici su zajedno sa edukatorima diskutovali o hipotetičkim slučajevima (posebno: „Davidas, Inc.“; „Dawn of the Dead“, „Baltimore Ravens“, „Lee's Deli“ i „Apple, Inc.“). Radionica je ocijenjena visokom prosječnom ocjenom-4,85.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top