Poštovani posjetioci,

Dobrodošli na novu internet stranicu JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Nova internet stranica,  obogaćena je i novim sadržajima poput Kalendara edukativnih aktivnosti koji će sudijama i tužiocima pojednostaviti pregled seminara sa temama iz domena njihovog interesovanja,  usklađivanje obaveza  i prijavljivanje.

Uvažavajući i interes šire javnosti, na stranici se mogu  pronaći informacije sa održanih edukativnih aktivnosti, te zaključci proistekli iz istih.

Također, uz saradnju sa edukatorima JU CEST FBiH, bit će omogućen i uvid u pojedine edukativne materijale sa održanih seminara, te literaturu Biblioteke Centra.

Centar za edukaciju sudija i tužioca u Federaciji BiH će i u narednom periodu uz podršku svih aktera pravosuđa u Bosni i Hercegovini, raditi na osuvremenjivanju i nadogradnji kako programa obuke tako i drugih sadržaja iz nadležnosti Centra.

S tim u vezi, posebna pažnja bit će posvećena materijalima i alatima za učenje na daljinu.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve informacije, primjedbe i sugestije.

S poštovanjem,

 

Direktor Centra

Arben Murtezić

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top