Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH u saradnji sa OSCE Misijom u BiH, obilježavajući Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar/listopad), organizovao je radionicu za sudije i tužioce na temu „Praksa u istraživanju, procesuiranju i presuđivanju trgovine ljudima“.

Edukatori radionice su bili: g-din Branko Perić, sudija Suda BiH i g-đa Hajrija Hadžiomerović Muftić, tužiteljica Federalnog tužilaštva FBiH. 

 

  

Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini, prema mišljenju učesnika i edukatora, zbog težine posljedica po žrtve, ali i ekonomskog značaja, predstavlja značajan društveni problem i na pravosuđu je veoma težak zadatak da prevenira i suzbije ovaj teški oblik kriminaliteta. Edukacijama se omogućava nosiocima pravosudnih funkcija da razmjenjuju iskustva i saznanja o načinima borbe protiv mnoštva pojavnih oblika trgovine ljudima, u kojima u posljednje vrijeme, radna eksploatacija zauzima značajno mjesto.

Zaključci radionice odnose se na potrebu efikasnijeg dokaznog postupka te potrebu određivanja i definisanja stečene nezakonite imovinske koristi, kako bi se ista mogla i oduzeti po okončanju postupka. Istaknuto je da je neophodno poboljšati položaj žrtava prije i tokom postupka te učiniti sve da dođe do obeštećenja u krivičnom postupku. 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top